Lån penger med sikkerhet i kundefordringen

Hvis du har behov for likviditet og reduserte kredittider, virksomheten er i rask vekst og du ønsker å konsentrere deg om kjernevirksomheten, er faktoring eller fakturabelåning fra Front Payment en smidig og fleksibel finansieringsløsning, og et godt alternativ til den tradisjonelle kassekreditten.

Faktoring (fakturabelåning) innebærer at vi låner deg penger med sikkerhet i kundefordringen (fakturaen). Vi belåner opp mot hundre prosent av fakturabeløpet. I motsetning til ved fakturakjøp bærer du imidlertid ved fakturabelåning selv risikoen ved manglende oppfyllelse. Regressen inntreffer normalt 30 dager etter forfallsdato, med mindre annet er avtalt.

Faktoring er dels en finansiell og dels en administrativ tjeneste som passer godt for deg som sender ut mange fakturaer. Den finansielle delen innebærer at Front Payment sikrer deg likviditet gjennom å belåne fakturaen, mens den administrative siden av tjenesten innebærer at vi håndterer fakturaen og følger opp kundene dine.

Med en faktoringavtale følger det normalt også en påkravs-, purre- og inkassotjeneste. Du kan være trygg på at Front Payment håndterer all kontakt med dine kunder på en ryddig, profesjonell og respektfull måte.

Dine fordeler

Tjenesten kan integreres mot butikkdata og nettbutikk, faktura- og regnskapssystem, slik at prosessen automatiseres.

Rull til toppen