Vi bryr oss om mennesker, miljøet og samfunnet

CSR står for Corporate Social Responsibility, eller det som på norsk heter samfunnsansvar, som oftest forstått som virksomhetens evne og vilje til å integrere sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften. CSR-tiltak er noe som foretaket pålegger seg selv, og som strekker seg ut over de kravene som ellers er nedfelt i lov.
I Front Payment er vi opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljøet og samfunnet omkring oss, både lokalt og nasjonalt. Dette gjenspeiles i våre verdier. Alt vi foretar oss skal være forankret i kunnskap og engasjement. Vi jobber kontinuerlig for å være et positivt bidrag til mangfoldet, miljøet og samfunnet
Rull til toppen